Missie & Visie - For Safe Growth - Bewust en Beter Verzekerd

"Bewust en beter verzekerd" en "For Safe Growth" zijn de slogans van DALI.

Dankzij onafhankelijkheid en het aanreiken van precieze en objectieve informatie bekomen uit eigen analyses, gidsen we onze klant bij het nemen van beslissingen omtrent verzekeringsoplossingen.

Verder een onafhankelijk management, een gezonde kostencontrole o.a. via moderne IT toepassingen, en en een actief beheer van onze klantendossiers zorgen we voor een sterke service.

Dit zowel voor "Variaverzekeringen", "Persoonsverzekeringen" en "Spaar- en Beleggingsverzekeringen".


A. Veiligheid - For "Safe" Growth

Veiligheid, ons objectief, als volgt vertaald binnen elke categorie verzekeringen :

Persoonsverzekeringen : de zekerheid voorzien passend bij de risico’s van uw activiteiten en handelingen van u en allen voor wie u instaat. Rekening houdend met de levensfase en voorzien van de nodige flexibiliteit bij veranderingen teneinde een continuïteit van de waarborgen te kunnen garanderen gedurende de ganse levensloop.
Dit om alzo de gewenste inkomstenbescherming te voorzien voor elke persoonlijke doelstelling en ambitie.

Spaar- en beleggingsverzekeringen : de garanties voorzien passend bij de beoogde groei en aangepast aan uw risicoprofiel. Rekening houdend met de reserves die men wil opbouwen en de zekerheid om deze te voorzien. Het voorzien van de nodige flexibiliteit om vlot te kunnen reageren op veranderingen. Het voorzien van zorgvuldige productanalyses teneinde u zo goed mogelijk te informeren over de inhoud van elk aangeboden product.

Varia verzekeringen : verzekeringsoplossingen conform de geformuleerde verzekeringsnoden of anders gezegd conform uw risicomanagement met verzekeringsdoelstellingen. Dit na risicodetectie met zorgvuldige risicobeschrijving inclusief de bespreking van uw preventiebeleid en beleid “na-schade”. B. Groei - For Safe "Growth"
Uw doelstellingen staan centraal, samen met een lange termijn visie.
Dit alles passend binnen uw financieel plan en uw verzekeringsplan. Na het optekenen van uw accenten en voorkeuren die we kaderen binnen uw persoonlijk verzekeringbeleid.
Hierbij houden we een oog op veranderingen en evoluties op de markt: de verzekeringsmarkt, de fiscaliteit of veranderingen die het beheer van uw verzekeringen impacteren.   

Meer informatie of graag een afspraak?

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x