Beleid

Verzekeringen zijn niet zomaar producten. Het zijn middelen die ingezet kunnen worden ten voordele van een sterkere financiële planning en veel meer veiligheid.  Men kan beschermen al wat waardevol is.  En men kan verzekeringen inzetten om beschermend en ondersteunend groei mogelijk te maken.  Ons beleid, of onze hogere doelstellingen is bijdragen tot welzijn.  Dit door de impact van tegenslagen in te perken, maar vooral door een veilige groei te garanderen.  

Welzijn en geluk is afhankelijk van onze omgeving en onze relaties en ook of we de kans hebben om te kunnen groeien en te evolueren.  Met verzekeringen willen we mee pogen een juist klimaat en omgeving te creëeren, door beleidsmatig te werken.  

De geschiedenis heeft reeds heel wat positieve impact laten zien die verzekeringen kan hebben op onze maatschappij.  Wanneer arbeidsongevallen verzekering verplicht werd, zijn het aantal arbeidsongevallen drastisch gedaald.   Dus dankzij “verzekeringen” heeft men op vlak van welzijn reeds enorme maatschappeljke revoluties kunnen doorvoeren.

Deze troef van verzekeringen is echter nog veel te weinig benut en DALI zet haar focus hier op.  De mens, zijn geluk en zijn handelingen met zijn omgeving centraal stellen.  Bedrijven bewust doen nadenken over hun beleid, en aanmoedingen van bedrijven, maar ook in de privésfeer om een harmonieus beleid te hanteren, intern en met de omgeving.


A. Waken over onafhankelijkheid

Voor de optimalisatie van uw contracten, hebben wij voor u een sterk gamma van verzekeringsmaatschappijen. Bijgevolg kunnen wij objectief vergelijkende studies doorvoeren en voor u de sterkste producten en troeven per maatschappij selecteren afgestemd op uw noden en accenten.

Onze onafhankelijkheid zorgt ervoor dat we sterk staan en een sterk concept hebben.  Daarom waken we er ook over om dit principe zoveel mogelijk in acht te houden. Dit door met een groot aantal partners te werken, maar ook op organisatorisch vlak als op vlak van marketing zorgen we voor onafhankelijkheid.


B. Eerlijke relaties – op basis van objectieve informatie en focus op klant met schade

Wij respecteren in al onze handelingen strikt de verzekeringstechnische principes en wijken daar onder geen enkele omstandigheid vanaf. 

Op die manier bouwen we aan eerlijke en respectvolle relaties met alle partijen. 

Al ons advies naar de klant tonen we de pro’s en contra’s van een product.  

Verder gaat onze aandacht naar de kern van onze activiteit : ervoor zorgen dat de klant bij schade toch nog sterk staat.Samengevat : we zorgen ervoor dat we sterk staan bij schade door een correcte informatie over de polis in de precontractuele fase, door een juiste polisopstelling juridische en verzekeringstechnisch, en door het bouwen aan goede relaties gebaseerd op eerlijke en zo volledig mogelijke informatie.  Op die manier willen we dat onze klant sterk staat bij schade.


C. Productbeleid

In onze verzekeringsoplossingen zoeken wij naar oplossingen die gans de levensduur van de klant in beschouwing neemt.  Veranderen van polis is namelijk niet zo eenvoudig bij elk type polis.  Daarom denken wij niet op korte termijn, maar op lange termijn en kijken naar de flexibiliteit, continuïteit en betaalbaarheid van de waarborgen.

Daarnaast hebben wij speciale aandacht naar voorzieningen niet enkel voor materiële schade, maar ook menselijke aspecten.  Deze aspecten vertalen zich in wel geapprecieerde zorg bij een schade.   Verder beschouwen we beheersbaarheid en transparantie als kernwaarden bij een klantvriendelijke service.

Meer informatie of graag een afspraak?

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x