Uw beleid & identiteit

A. Uw algemeen beleid en identiteit

Heeft u als bedrijf, of als privé persoon een duidelijk beleid ?

Systematisch nadenken over uw beleid is een eerste stap om vervolgens een duidelijk verzekeringsbeleid te kunnen opstellen in harmonie met gans het bedrijf.

 • In welke levensfase bevindt u of uw bedrijf zich ?
 • Wat zijn de huidige uitdagingen die aangegaan moeten worden ?
 • Welke zijn de opportuniteiten ?
 • Welke middelen zijn nodig ?
 • Wil men groeien, welke curve en welke inspanningen wil men wel doen en welke niet?
 • Hoe belangrijk is uw personeel ?   En welke houding aannemen t.o.v uw personeel ?
 • Hoe staat u t.o.v. milieu ?  En t.o.v. de wereld in ’t algemeen ?
 • Maar ook t.o.v. fiscaliteit ?  Fiscale voordelen steeds op de eerste plaats, of wel gesitueerd tussen andere doelstellingen ?


B. Uw verzekeringsbeleid

Wij helpen u bij het opstellen van een verzekeringsbeleid. Een goed verzekeringsbeleid zal u de mogelijkheid geven om meer gerichte beslissingen te kunnen nemen en zal het profiel van uw onderneming in zijn geheel versterken.

 • Op welke manier verzekert u uw bedrijf ?  Of uw eigen economie ?
 • Welke risico’s kan uw bedrijf zelf aan of in welke mate doet u aan zelffinanciering ?
 • Welke criteria wil u hanteren bij de keuzes die u maakt ?
 • Sluit uw verzekeringsbeleid aan bij een preventie- en schadebeleid ?
 • Welke verzekeringsmaatschappijen hebben een beleid dat aansluit bij dat van u ? 


C. Uw preventiebeleid

Zorgzaamheid en betrokkenheid als bouwstenen voor groei en welzijn!

Wij werken met praktijkervaren risk managers voor het opstellen van een sterk preventiebeleid met als objectieven :

 1. Voorkoming Schade
 2. Schadebeperking met de mogelijkheid tot snel en gecoördineerd handelen

Wij ondersteunen u op vlak van gevaarsidentificatie, risicobepaling en -evaluatie, sensibilisering en scenarioplanning. Dit alles conform de wetgeving maar met als hoofddoel de bescherming van al uw assets, eveneens rekening houdend met het milieu.

Een sterk preventiebeleid is gebaseerd op een atmosfeer van betrokkenheid en zorgzaamheid. Daarom verstrekken wij niet enkel praktisch advies op vlak van risico’s maar ook op niveau van bedrijfscultuur en –structuur.

Daarnaast zijn er nog tal van voorwaarden om een doeltreffend preventiebeleid te implementeren. Het is een hele troef wanneer het personeel een sterke voeling heeft met zijn bedrijf, de activiteiten en de processen. In een omgeving waar iedereen alert is en meedenkt met het bedrijf is er ruimte voor innovatie, verbetering en ontwikkeling.

In deze zin is preventie niet enkel een wettelijke verplichting, maar opent het wegen voor verdere groei.


D. Uw schadebeleid & risicomanagement

Wordt bij een schade elke situatie terug bekeken en bestudeerd ? Het is belangrijk dat er tijd genomen wordt om elke schade grondig te begrijpen.

 • Wat waren de omstandigheden ?
 • Neemt men al dan niet teveel risico om groeidoelstellingen te kunnen behalen ?  En blijven de kernwaarden beschermd ? Is de oorzaak bij het risico, de gebruiker of bij een bepaalde toepassing   
 • Zijn extra trainingen of briefingen nodig ?
 • Kan men de omvang van het risico inperken ?

Meer informatie of graag een afspraak?

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x